ยินดีต้อนรับ...สู่โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเทพนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ด้วยวิธีประกว 30 มี.ค. 63
ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67 13 พ.ย. 60
(PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community 31 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ฉลองซุ้มพระพุทธรูป 28 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านเทพนครจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 14 ก.ค. 59
แผน 4 ปี ๒๕๕๙ 14 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านเทพนครจัดอบรมภาษาอังกฤษ 14 มี.ค. 59
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านเทพนคร 07 ก.ย. 58
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สื่อการเรียนรู้
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561