รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านเทพนคร
หมู่ที่ 15 ถนนกำแพงเพชร - ท่ามะเขือ   ตำบลเทพนคร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 0992362839
Email : btn15sch@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :