ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเทพนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ด้วยวิธีประกว (อ่าน 6) 30 มี.ค. 63
ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67 (อ่าน 1316) 13 พ.ย. 60
(PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (อ่าน 1866) 31 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ฉลองซุ้มพระพุทธรูป (อ่าน 1209) 28 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านเทพนครจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1167) 14 ก.ค. 59
แผน 4 ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1161) 14 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านเทพนครจัดอบรมภาษาอังกฤษ (อ่าน 1237) 14 มี.ค. 59
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1379) 07 ก.ย. 58
ผลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1086) 05 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1054) 04 ส.ค. 58
ครูสุธีรา สารียัง เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 1344) 10 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร ประกาศผลสอบราคาจ้าง (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 783) 05 มี.ค. 58
ร่างขอบข่ายเขตงาน ( Terms of Reference:TOR) การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 (อ่าน 878) 16 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร จัดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 839) 16 ก.พ. 58
กำหนดการพุทธาภิเษก ณวัดพระบรมธาตุ (อ่าน 1282) 14 ม.ค. 58
ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1094) 12 ธ.ค. 57
นักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ (อ่าน 1093) 09 ต.ค. 57